Muzikologická konference v Českém Krumlově 2018


Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i., Centrum barokní kultury v Českém Krumlově a Mozartova obec v ČR pod patronací Italského kulturního institutu v Praze a za finanční podpory Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů Akademie věd ČR uspořádají ve dnech 22.-23. září 2018 Centru barokní kultury v Českém Krumlově mezinárodní muzikologickou konferenci „Tři dongiovanniovské opery pro Prahu“. Program bude zveřejněn začátkem září.